Vandværksdata

Adresse: Dalekildevej 3A

Ejerforhold:   Andelsselskab
 
Etablering / udbygget:  1938 / 1979
 
Antal medlemmer:  173
 
Indvindingstilladelse: 25.000 m3
 
Udpumpet i 1993:   25.000 m3
 
Boringer:   2 stk.
 
Iltning:   Ingen

Filter:   Åben filter
 
Rentvandsbeholder:  1 stk. på vandværket

Vandkvalitet:  Se under analyserapporter
 
Hårhed: 11,1 °dH (mere info om hårdhed HER)
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com