Kontakt

 
Kontakt
 
Randbøldal Vandværk
 
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation, kan du med fordel kontakte:

Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagt tlf.: 40 68 34 25
_______

 
Henvendelser vedrørende regninger, aflæsninger,
ejerskift kan ske til:


Vandværkernes EDB-Service
Tlf. 75 39 32 55 
 Mail: post@vand-edb.dk
_____
 
Øvrige henvendelser til vandværket:
 
Tlf. 88 44 24 40
 
- her vil du blive omstillet til nærmeste medarbejder.

 
Du er også velkommen til at skrive til vandværket på:

randboldalvandvaerk@gmail.com
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com