Andelsselskabet Randbøldal Vandværk


Takstblad 2019 - godkendt af Vejle Kommune februar 2019

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift):
Tilslutningsafgift parcelhus el. lejlighed – kr.9.500
Tilslutningsafgift øvrige forbrugere el. erhverv:
- op til 1000 m3 + tilslutningsafgift x 2
- op til 1500 m3 + tilslutningsafgift x 3
- op til 5000 m3 + tilslutningsafgift x 5
- op til 7500 m3 + tilslutningsafgift x 8


Tilslutning uden for vores forsyningsområde:
For så vidt angår ikke andelshavere, i de af Vejle Kommune udlagte forsyningsområder, som ønsker tilslutning til Andelsselskabet Randbøldal Vandværk, kan det ske, men prisen for tilslutningen skal i hvert enkelt tilfælde forhandles med bestyrelsen.


Driftsbidrag:
Fast årlige afgift pr. ejendom – kr.1.000

Kubikmeterpris:
Pris pr. m3 - 6,25
Statsafgift af ledningsført vand – pr. m3 kr.6,18
Drikkevandsbidrag staten – pr. m3 kr.0,19
I alt pr m3 kr.12,62

Gebyrer:
Rykkegebyr (1) – kr.150,00
Rykkegebyr (2) – kr.150,00
Lukkegebyr. Faktisk omkostninger ved lukning – kr.300,00 + håndværkerafgifter
Genåbningsgebyr - faktisk omkostninger ved åbning – kr.300,00 + håndværkerafgifter
Der åbnes først når det skyldige beløb + rykkergebyr er indbetalt.

Opkrævningsterminer:
- a-conto indbetaling i juni
- endelig aflæsning / indbetaling i januar

   

Randbøldal Vandværk