Andelsselskabet Randbøldal Vandværk.
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere,
der tilsammen bruger ca.17.000 m3 pr. år. 
 
_____________________
 
 
Der er i de sidste vandanalyse målt pesticiderne BAM og DMS i vandet. Målingerne er under grænseværdierne. Hvis der er spørgsmål til dette kan man kontakte Vejle kommune – Teknik og Miljø.
________________
 

Se alle vandanalyserne her
 
________________

Har du ingen vand

- kan det skyldes brud på vandværkets vandledning
eller fejl i din egen vandinstallation.

Du kan med fordel kontakte:
Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagttlf.:40 68 34 25
___________
 
Administration

Henvendelse vedrørende adresseskift, aflæsninger,
regninger m.m. kan ske til
Vandværkernes EDB-Service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 32 55
Mail: post@vand-edb.dk
Kontortid: mandag til torsdag kl. 9.00- 12.00 og 13.00 – 16.30.
fredag kl.9.00 – 13.00
 
________________
 
Øvrige henvendelser til vandværket:
 
Tlf. 88 44 24 40
 
__________
 
 
E-mail-service
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
___________ 
 
Tjek din vandmåler
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Regnskab 2022 - klik her

Referat fra seneste generalforsamling - Klik her
 
Formandens seneste beretning - Klik her
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com