Ledningsregistrering (kort) over vandværket

Digitalt kort kan downloades her (pdf/vektorformat, ubegrænset zoom)
Alternativt format her (pdf/bitmapformat, måske bedre egnet til print)

Vær opmærksom på at ledningsplaceringer de fleste steder er optegnet ud fra hukommelse og stophaners placeringer og derfor ikke er præcise (ikke indmålte ledninger).  Vi beder derfor om at der graves med forsigtighed i nærheden af ledningerne som også kan være skrøbelige pga. deres alder.

Ved evt. ledningsbrud skal én fra Randbøldal Vandværks bestyrelse kontaktes, oplysninger kan ses her.

 

 


Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com