Ledningsregistrering (kort) over vandværkets ledningsnet.

Vandværkets ledningsnet er digitaliseret og dokumenteret af Thvilum og overholder LER 2.0. Alle målerbrønde og skydeventiler er opmålt med GPS.

Husk på at vandværket ikke ligger inde med oplysninger om ledningsnet efter stophane (på privat grund).

Vær opmærksom på at kortet ikke kan bruges som dokumentation, vi gør opmærksom på at du er forpligtet til at søge ledningsoplysning inden du graver på LER.dk
 
 
 
 

 

 

 

Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com