Bestyrelsen Randbøldal Vandværk
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation, kan du med fordel kontakte:

Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagt tlf.: 40 68 34 25
_______
 
 
Henvendelser vedrørende regninger, aflæsninger, ejerskift kan ske til:

Vandværkernes EDB-Service
Tlf. 75 39 32 55 
 Mail: post@vand-edb.dk
_____
 
Øvrige henvendelser til vandværket:
 
 
_______
 
 
 
Formand og kasserer
Anders Hedeby Sørensen
Bindeballevej 31
7183 Randbøl
Mail: randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
 
Bestyrelsesmedlem
Peter Langfeldt
Rodalvej 20
7183 Randbøl
 
 
Bestyrelsesmedlem
Valgren Jochumsen
Skovbrynet 2
7183 Randbøl
 
 
 
Bestyrelsessuppleant:
Eigil Sørensen
Dalen 9
7183 Randbøl
 
 
 
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com