Bestyrelsen Randbøldal Vandværk
 
Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 2023
 
 
Formand og kasserer
Anders Hedeby Sørensen
Er udtrådt af bestyrelsen novmber 2023
 
 
 
Fungerende formand
Valgren Jochumsen
Skovbrynet 2
7183 Randbøl
randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
 
 
Bestyrelsesmedlem
Peter Langfeldt
Rodalvej 20
7183 Randbøl
 
 
 
Bestyrelsessuppleant:
Eigil Sørensen
Dalen 9
7183 Randbøl
 
 
 
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com