På grund af COVID-19 er nogle af taphaneprøverne - som skulle fortages ude hos forbrugerne - blevet fortaget på vandværket. 
 
 
Analyserapport taphane mar. 2022 klik her
 
Analyserapport ledningsnet mar. 2022 klik her 
 
Analyserapport taphane sep. 2021 klik her
 
Analyserapport boring sep. 2021 klik her
 
Analyserapport vandværk sep. 2021 klik her
 
Analyserapport vandværk mar. 2021 Klik her
 
Analyserapport taphane nov. 2020 Klik her
 
Analyserapport ledningsnet nov. 2020 Klik her
 
Analyserapport vandværk jun. 2020 Klik her
 
Analyserapport vandværk nov. 2019 klik her

Analyserapport Ledningsnet nov. 2019 klik her
 
Analyserapport Taphane nov. 2019 klik her
 
Analyserapport (Chlorothalonil-amidsulfonsyre) juli 2019 klik her
 
Analyserapport (3) omtaget juli 2019 Klik her
 
Analyserapport (2) udtaget juli 2019 Klik her
 
Analyserapport (1) udtaget juli 2019 Klik her
 
Analyserapport udtaget oktober 2018 Klik her
 
Analyserapport (2) udtaget august 2018 Klik her
 
Analyserapport (1) udtaget august 2018 (coliforme bakterier) klik her
 
Udvidet kontrol m. org. mikroforuening, vandværk, 27.11.2017 - klik her
 
Boringskontrol, boring 2, 30.05.2017 - klik her 
 
Begrænset kontrol, ledningsnet udtaget d. 30.05.2017 - klik her
 
Normal kontrol, vandværk udtaget d. 22.11.2016 - klik her
 
Begrænset kontrol, ledningsnet udtaget d. 22.06.2016 - klik her
 

Ældre analyser kan rekvireres hos bestyrelsen.

 

Vandets hårdhed

Hårdheden på vandet fra Randbøldal Vandværk er sidste gang målt til pH 8
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com