Andelsselskabet Randbøldal Vandværk er beliggende Dalekildevej 3A i Randbøldal, nabo til Randbøldal Museet. Vandværket er etableret i 1938.
 
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere, der tilsammen bruger ca.18.000 m3 pr. år.  
 
 
______________________

Seneste analyserapporter:
 
Analyserapport vandværk jun. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport vandværk nov. 2019 (se rapport)
 
 Analyserapport Ledningsnet nov. 2019 (Se rapport)

Analyserapport Taphane nov. 2019 (Se rapport)
 
 
Se øvrige analyserapporter her
 
___________
 
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation.

Du kan med fordel kontakte:
Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagttlf.:40 68 34 25
 
 ___________
 
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
 
 
___________ 
 
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Regnskab 2019 - Klik her

Referat fra generalforsamling 2019 - Klik her
 
Formandens beretning 2019 - Klik her
Randbøldal Vandværk