Andelsselskabet Randbøldal Vandværk er beliggende Dalekildevej 3A i Randbøldal, nabo til Randbøldal Museet. Vandværket er etableret i 1938.
 
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere, der tilsammen bruger ca.18.000 m3 pr. år. 
_______________

Seneste analyserapporter:
 
Analyserapport taphane nov. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport ledningsnet nov. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport vandværk jun. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport vandværk nov. 2019 (se rapport)
 
 Analyserapport Ledningsnet nov. 2019 (Se rapport)

Analyserapport Taphane nov. 2019 (Se rapport)
 
 
Se øvrige analyserapporter her
 
___________
 
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation.

Du kan med fordel kontakte:
Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagttlf.:40 68 34 25
 
 ___________
 
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
 
 
___________ 
 
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Regnskab 2019 - Klik her

Referat fra generalforsamling 2019 - Klik her
 
Formandens beretning 2019 - Klik her
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com