Andelsselskabet Randbøldal Vandværk er beliggende Dalekildevej 3A i Randbøldal, nabo til Randbøldal Museet. Vandværket er etableret i 1938.
 
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere, der tilsammen bruger ca.19.000 m3 pr. år.  
 
 
Sommerhilsen til forbrugerne PDF
 
 _____________________
 
 
Generalforsamling

Den 21. september 2020, kl. 19.30

Randbøldal Camping
 
______________________
 
 
 Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne
Indkaldelse med dagsorden ifølge vedtægterne
 
 
______________________

Seneste analyserapporter:
 
Analyserapport vandværk jun. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport vandværk nov. 2019 (se rapport)
 
 Analyserapport Ledningsnet nov. 2019 (Se rapport)

Analyserapport Taphane nov. 2019 (Se rapport)
 
Analyserapport Chlorothalonil-amidsulfonsyre juli 2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (1) 08.07.2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (2) 08.07.2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (3) omtaget 17.11.2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (4) 08.07.2019 (se rapport)
 
Øvrige analyser se under "Analyserapporter"
 
 ___________
 
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
 
________
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation.
Du skal derfor kontakte bestyrelsen på tlf. 29 88 35 32 eller
20 11 15 83
 
___________ 
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Seneste regnskab - Klik her

Referat fra seneste generalforsamling - Klik her
Randbøldal Vandværk