Andelsselskabet Randbøldal Vandværk er beliggende Dalekildevej 3A i Randbøldal, nabo til Randbøldal Museet. Vandværket er etableret i 1938.
 
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere, der tilsammen bruger ca.19.000 m3 pr. år.  
 
 _____________________
 
 
 Generalforsamling 2020
 
18. marts 2020
 
Randbøldal Camping
 
______________________
 
Seneste nyt:
 
Analyserapport vandværk nov. 2019 (se rapport)
 
 Analyserapport Ledningsnet nov. 2019 (Se rapport)

Analyserapport Taphane nov. 2019 (Se rapport)
 
Ved sidste prøvetagninger i juli 2019 fik vandværket også fortaget prøven for Chlorothalonil-amidsulfonsyre (se rapport)
 
Vandanalyse (1) 08.07.2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (2) 08.07.2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (3) omtaget 17.11.2019 (se rapport)
 
Vandanalyse (4) 08.07.2019 (se rapport)
 
Øvrige analyser se under "Analyserapporter"
 
 ___________
 
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
 
________
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation.
Du skal derfor kontakte bestyrelsen på tlf. 29 88 35 32 eller
20 11 15 83
 
___________ 
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Seneste regnskab - Klik her

Referat fra seneste generalforsamling - Klik her
Randbøldal Vandværk