Andelsselskabet Randbøldal Vandværk er beliggende Dalekildevej 3A i Randbøldal, nabo til Randbøldal Museet. Vandværket er etableret i 1938.
 
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere, der tilsammen bruger ca.18.000 m3 pr. år. 
_______________
 
Generalforsamling i vandværket
 
Som følge af den aktuelle situation omkring Corona/COVID-19, har bestyrelsen set sig nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling igen i år.

Efter vedtægterne skulle afholdelsen have fundet sted
i løbet af marts måned.

Generalforsamlingen udskydes således, indtil forsamlingsforbuddet og myndighedernes sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer giver mulighed for at afvikle den ordinære generalforsamling.

Så snart det er muligt, vil bestyrelsen indkalde
til generalforsamling jf. vedtægterne
_______________

Seneste analyserapporter:
 
På grund af COVID-19 er nogle af taphaneprøverne - som skulle fortages ude hos forbrugerne - blevet fortaget på vandværket.
 
Analyserapport vandværk mar 2021 (se rapport)
 
Analyserapport taphane nov. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport ledningsnet nov. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport vandværk jun. 2020 (se rapport)
 
Se øvrige analyserapporter her
 
________________
 
Har du ingen vand, kan det skyldes brud på vandværkets vandledning eller fejl i din egen vandinstallation.

Du kan med fordel kontakte:
Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagttlf.:40 68 34 25
 
 ___________
 
E-mail-service
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
___________ 
 
Tjek din vandmåler
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Regnskab 2019 - Klik her

Referat fra generalforsamling 2019 - Klik her
 
Formandens beretning 2019 - Klik her
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com