Andelsselskabet Randbøldal Vandværk.
I dag leveres vand til ca. 173 forbrugere,
der tilsammen bruger ca.18.000 m3 pr. år. 
 
_______________
 
Der er i sidste vandanalyse målt pesticiderne BAM og DMS i vandet. Målingerne er under grænseværdierne. Hvis der er spørgsmål til dette kan man kontakte Vejle kommune – Teknik og Miljø.
________________

Har du ingen vand

- kan det skyldes brud på vandværkets vandledning
eller fejl i din egen vandinstallation.

Du kan med fordel kontakte:
Randbøldal VVS
Tlf.: 75 88 34 25 / Vagttlf.:40 68 34 25
___________
 
Administration

Henvendelse vedrørende adresseskift, aflæsninger,
regninger m.m. kan ske til
Vandværkernes EDB-Service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted
Tlf. 75 39 32 55
Mail: post@vand-edb.dk
Kontortid: mandag til torsdag kl. 9.00- 12.00 og 13.00 – 16.30.
fredag kl.9.00 – 13.00

Du er selvfølgelig også velkommen til at sende en mail
til vandværket, som vi vil svare på hurtigst muligt:
 
randboeldalvandvaerk@gmail.com
__________
 

Seneste analyserapporter:
 
På grund af COVID-19 er nogle af taphaneprøverne - som skulle fortages ude hos forbrugerne - blevet fortaget på vandværket.
 
 
 
Analyserapport vandværk mar 2021 (se rapport)
 
Analyserapport taphane nov. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport ledningsnet nov. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport vandværk jun. 2020 (se rapport)
 
Analyserapport boring sep. 2021 Se rapport

Analyserapport vandværk sep. 2021 Se rapport
 
Analyserapport taphane sep. 2021 Se rapport
 
Se øvrige analyserapporter her
  ___________ 
 
E-mail-service
 
Randbøldal Vandværk tilbyder en email-service, som gør at vi hurtigt kan give besked, hvis der skulle blive uforudsete problemer med forsyningen eller andre vigtige beskeder.
Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig servicen gøres det ved at sende en mail til randboeldalvandvaerk@gmail.com
 
Husk at give vandværket besked hvis du skifter mailadresse
___________ 
 
Tjek din vandmåler
 
Tjek din vandmåler engang imellem så du undgår, at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt, og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.
 
___________
 
 
 
Gældende regulativ - klik her
 
Gældende vedtægter - klik her
 
Regnskab 2020 - klik her

Referat fra generalforsamling 2020 - Klik her
 
Formandens beretning 2020 - Klik her
Randbøldal Vandværk | CVR: 83448210  | randboeldalvandvaerk@gmail.com